Weerbaar kind? De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend

Weerbaar kind? De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend

Opkomen voor jezelf, vriendjes maken en houden is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Op school kunnen er allerlei lastige sociale situaties ontstaan waarmee het kind niet altijd uit de voeten kan, zoals samen spelen, contact maken met anderen en omgaan met pesten. Deze training gegeven door kindercoach Annemieke de Jong helpt je kind weerbaar en assertief te worden.

Coole Kikkertraining

De Coole Kikkertraining is erop gericht om spelenderwijs meer weerbaarheid, assertiviteit en sociale vaardigheden op te bouwen. Aan de hand van het Coole Kikker-werkboek gaat het kind hiermee aan de slag. De training is geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar en kan zowel in groepen als individueel gegeven worden. De kracht van de groepstraining is dat het kind met andere kinderen traint, in plaats van alleen Annemieke.

Verschillende kinderen

Wanneer meld je je kind aan voor de training? Annemieke: ‘Dit kan verschillende oorzaken hebben: het ene kind is verlegen en durft niet te reageren zodra er iets gezegd wordt. Een ander kind kan juist heel fel reageren, stampvoeten en snel boos zijn. Er zijn ook kinderen die niet in de gaten hebben wat de kracht van hun woorden is en dat de manier waarop ze met iemand omgaan voor de ander heel vervelend is.’

Werkwijze

‘Ik werk in een veilige setting met aparte jongens- en meidengroepen, in groepjes van zes. Op een speelse manier gaan we aan de slag. Hierdoor worden kinderen relaxter en rustiger, reageren ze positiever en houden ze het makkelijker vol. Er komen veel dingen aan bod waarvan we soms uitgaan dat ze het al te kunnen. Voorbeelden van vaardigheden die kinderen leren zijn jezelf voorstellen, dingen vragen, luisteren naar anderen, meeleven met iemand, non-verbaal zien hoe iemand zich voelt, weten wat complimentjes zijn en hoe je erop kunt reageren.’

Gedachten en gedrag

Kinderen leren daarnaast gevoelens herkennen en benoemen en gaan aan de slag met negatieve gedachten. Aan de hand van het 4-G-schema krijgen kinderen inzicht in hun gedachten, gevoelens en gedrag, en leren ze om anders naar gebeurtenissen te kijken. Zo leert het kind bijvoorbeeld aangeven wat hij wil zonder de baas te spelen. Hoe kun je reageren, in plaats van stampvoetend? Wat kun je doen om voor jezelf op te komen en welk effect heeft dat?

Pesten en plagen

Daarnaast gaat de training ook in op plagen en pesten. Annemieke: ‘Sommige pesters hebben niet in de gaten dat ze pesten in plaats van plagen. Omdat anderen (mee)lachen, beseffen ze niet dat het eigenlijk pijnlijk is. We filmen ook stukjes, zodat het kind terug kan zien wat hij deed in dat spelletje. Wanneer ze terugkijken, worden ze zich ervan bewust dat het niet leuk is voor de ander. Van daaruit kun je volgende stappen zetten. Ik stimuleer kinderen om het in de praktijk toe te passen, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen.’

Samenwerken met ouders

‘Verder is het belangrijk om goed contact te houden, te evalueren en samen te werken met de ouders. De ouderavonden zijn erg waardevol, omdat alle ouders dan bij elkaar komen en met elkaar kunnen delen. Ik adviseer ouders dan hoe ze hun kind kunnen helpen om sociaal vaardiger te zijn, hoe je kunt zorgen dat er vriendjes worden uitgenodigd en hiervoor kunt openstaan.’

Tips voor ouders

  • Laat kinderen dingen zoals ruzies zelf oplossen: ga je er niet mee bemoeien, maar laat je kind hierin zelf vaardig worden.
  • Leer het kind op zijn beurt te wachten en meer rekening te houden met anderen.
  • Geef gerichte complimenten: zeg niet alleen ‘goed gedaan’, maar leg uit wat het kind goed deed, zoals: ik zag dat je voor jezelf opkwam, zelf naar dat kind toeging of ik hoorde dat je goedemorgen zei tegen de juf.
  • Blijf geduldig, moedig je kind aan en oefen veel samen met je kind. Het aanleren van nieuwe vaardigheden heeft tijd nodig.
  • Wees bewust van je eigen gedrag: als je zelf vriendelijker reageert en deze vriendelijkheid blijft volhouden, zal het kind dit gedrag spiegelen.
  • Overbelast je kind niet: plan tijdens een drukke maand bijvoorbeeld minder afspraakjes en zorg voor meer ontspannende één-op-éénactiviteiten, zoals samen tekenen.
%d bloggers liken dit: