Beter communiceren met je kind: volg het communicatiemodel

Beter communiceren met je kind: volg het communicatiemodel

Beter communiceren met je kind: volg het communicatiemodel

We nemen de buitenwereld allemaal waar op onze eigen unieke manier. Dat heeft invloed op onze communicatie. We handelen vaak op basis van aannames en vullen dingen in voor anderen, ook voor onze eigen kinderen. Door hiervan bewust te zijn, kun je elkaar beter begrijpen en meer begrip tonen. Aan de hand van het NLP-communicatiemodel legt kindercoach Annemieke de Jong uit waarom dezelfde gebeurtenis soms een compleet ander beeld bij de een geeft dan de ander.

Communicatiemodel

Annemieke: ‘Wat heel belangrijk is als je communiceert, is dat je je realiseert dat de ander een ander communicatiemodel heeft dan jij. We kunnen allebei hetzelfde meemaken, maar het gaat bij jou door andere filters heen dan bij mij. We maken er allebei een verschillende voorstelling bij, omdat jij andere herinneringen hebt, andere taal gebruikt of andere waarden en overtuigingen hebt dan ik. Dat zorgt voor verschillende stemmingen en verschillend gedrag. Je vraagt bijvoorbeeld aan je kind: ‘Kom je aan tafel?’ Je kind zegt ja en speelt verder. Jij verwacht dat je kind gelijk aan tafel komt, terwijl je kind denkt: ik maak even af waar ik mee bezig ben en ga dan aan tafel.’

Vervormen, generaliseren en weglaten

Om de werking van het model te begrijpen, is het interessant om te onderzoeken hoe jouw model van de wereld wordt vertaald in woorden. ‘Je gedachtenpatroon is de dieptestructuur: hiervan ben je je niet of nauwelijks bewust. Wat je hardop zegt, wordt de oppervlaktestructuur genoemd. Als je communiceert, zie je eigenlijk alleen het topje van de ijsberg. Om van de dieptestructuur naar de oppervlaktestructuur te gaan, doe je drie dingen: vervormen, generaliseren en weglaten.’

Verwachtingen

‘Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn wat het weglaten, vervormen en generaliseren doet met jou en met het kind. Je kunt niet zomaar dingen verwachten of gaan invullen voor een ander. Op het moment dat je je realiseert dat de ander een ander beeld, geluid, gevoel, geur, smaak of gedachten heeft dan jijzelf, kun je je voorstellen dat je dingen meer zou kunnen checken, ook naar je kind toe. Je kunt dan op een andere manier communiceren.’

Aannames checken

‘Bij het communiceren probeer je vaak elkaars gedachten te lezen. Je kunt als ouder denken: we hebben iets al zo vaak besproken, dat weet het kind nu wel. Maar dat is wat jij invult, als volwassene met een volwassen brein. Wie zegt dat het opgeslagen is in een kinderbrein, dat je twee minuten moet tandenpoetsen of korter moet douchen? Een kind kan bijvoorbeeld redeneren dat je door minder lang tanden te poetsen eerder klaar bent, of een goed gevoel krijgt van langer douchen.’

Vraagtechnieken voor beter communiceren

Het model bestaat daarom uit vraagtechnieken met als doel om de weglatingen, generalisaties en vervormingen te ontdekken. Je kunt de diepere structuren dan achterhalen door gerichte vragen te stellen. ‘Als een kind vertelt dat ze iets heel saai vinden, dan kun je vragen: wat is saai of wat vond jij saai en wat deed het met je? Dat levert een betere communicatie op dan wanneer je je kind wegduwt en zegt dat het wel meevalt. Je kind voelt zich dan niet serieus genomen, niet gehoord en zal waarschijnlijk steeds minder met je delen.’

Kracht van vragen stellen

‘Een valkuil is dat ouders te snel denken dat vragen stellen niet werkt. Als je het eerst nauwelijks deed, kun je niet verwachten dat het kind ineens wel antwoorden gaat geven. Ouders zeggen dan: ‘Ik vraag altijd aan mijn kind hoe het was op school, maar ik krijg nooit antwoord.’ Eigenlijk stellen ze dan een te brede vraag. Je kunt daarom iets vragen zoals: wat heb je vandaag gedaan met rekenen? Dan krijg je een gesprek. De kracht zit dus niet zozeer in vragen stellen, maar in de juiste vragen stellen. Ik kan ouders helpen te leren kijken naar hun eigen communicatiemodel en dat van hun kinderen. Daarna gaan we aan de slag met het stellen van de juiste vragen.’

%d bloggers liken dit: